Sunset on a Dead End: The Notorious and Their Inexplicable Modes of Existence: Joyce Ho

Power Station of Art (PSA) 25 October 2019 - 23 February 2020
Power Station of Art (PSA) Shanghai, China RELATED LINK

 

Emerging Curators Project 2019

Curated by

Shen Chen and Wang Huan

 

Artists

Cheng Xinhao, Chen Xiaoyi, Joyce Ho, Hua Weicheng, Hu Wei, Liu Yu, Li Baojiu, Mountain River Jump!, Su Hui-Yu, Tong Wenmin, Wang Tuo, Yang Jian, Yang Mu, and Zhang Wei