NMAO collection with Alberto Giacometti II: 饒加恩

日本 大阪國立國際美術館 27 August - 8 December 2019
日本 大阪國立國際美術館 B2F 相關連結

 

參展藝術家

Alberto Giacometti, Hajime Imamura, Tony Cragg, Luc Tuymans, Stephan Balkenhol, Georg Baselitz, Marlene Dumas, Izumi Kato, Julian Opie, Shimon Minamikawa, Junichi Mori, Tomoaki Suzuki, Yasuyuki Nishio, Koji Tanada, Thomas Ruff, Loretta Lux, Boris Mikhailov, Miyako Ishiuchi, Ken Kitano, Michelangelo Pistoletto, Rei Naito, Jiro Takamatsu, Yuki Onodera, Tetsumi Kudo, Shusaku Arakawa, Yayoi Kusama, Tomoko Yoneda, Araya Rasdjarmrearnsook, Sherrie Levine, Teresa Hubbard/Alexander Birchler, 饒加恩, Tsubasa Kato, Mieko (Chieko) Shiomi, Keiichi Ikemizu, Tsuyoshi Ozawa, Heman Chong

 


 

演出節目

A Short, Performing, Story (2018) by Heman Chong

.B2F 展覽室

 


 

講座活動

Teresa Hubbard(參展藝術家)

.10 月 26 日(六)下午 2 點

.B2F 展覽室

 

Ms. Azusa Hashimoto(大阪國立國際美術館,策展人)

.09 月 07 日(六)下午 2 點

.11 月 29 日(五)下午 6 點

.B2F 展覽室

.現場為日文進行

 

*講座皆為免費入場,需事先報名參加,採先登記先錄取制